انتشار

نشر شهادت

انتشار

نشر شهادت

مشخصات بلاگ
انتشار

بسم الله ارحمن الرحیم
با عنایت و لطف یگانه پروردگار هستی این وبلاگ در راستای انتشار داستانهاـمقالات و بررسی انها و اطلاع رسانی به علاقه مندان راه اندازی شده و امید واریم که با مطالعه ی این وبلاگ مطالب مورد نیاز خود را به دست اورید.

باما به روز باشید. AYAN_NASHR

پیام های کوتاه
طبقه بندی موضوعی

از ته اقیانوسهای بیکران مهره ای بر میخیزد اتش خاموش به سوی هدفش میرود روز سوم که میشود خود را تا انتهای راه جدایی ناشدنی میکشاند .یکدفعه مزدم را به قیام علیه خشم و.....فرا میخواند.

تا انتهای کویر رفته و چشمانش از افتاب خشم ستم پر است.

کنایه ها اورا از مسیر وانمیدارد.

بر دل خود تکیه میکند و از نا اهلان پیروی نمیکندِ،یک هدف و یک مقصد که انتهایش شاید به خود اونرسد اما خوشبختی مردمانی بود که مدت ها بود در ظلم غوطه ور و عذاب میکشیدند.

شمع شد وپروانه ها عاشق وار بر دورش میچرخیدند،شمعی که از خود, از عمر خود  زد تا ویرانه وخرابی هایی که ایجاد شده بود را تا انتها باز سازی کند.

گریزی بر کتابم..

منتشر خواهدشد......